Overzicht met bedrijven in Nederland

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Bedrijven.com

 1. Acceptatie van de Voorwaarden
  Door gebruik te maken van de website Bedrijven.com verklaart u zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de website.
 2. Toegang tot de Website
  Bedrijven.com behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Wij streven ernaar om de website 24/7 beschikbaar te houden, maar kunnen niet garanderen dat de website te allen tijde ononderbroken of foutloos zal functioneren.
 3. Gebruik van de Informatie
  Alle informatie op Bedrijven.com is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Wij streven ernaar om de informatie accuraat en up-to-date te houden, maar kunnen geen garantie bieden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Het gebruik van de informatie op de website is geheel op eigen risico.
 4. Gebruikersaccounts
  Om gebruik te maken van bepaalde functies van de website, kan het nodig zijn om een gebruikersaccount aan te maken. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw accountgegevens en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U stemt ermee in om Bedrijven.com onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventueel ongeautoriseerd gebruik van uw account.
 5. Intellectuele Eigendomsrechten
  Alle inhoud op Bedrijven.com, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, handelsmerken, en software, is eigendom van Bedrijven.com of van derden met wie wij samenwerken. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, reproduceren, wijzigen, verspreiden, door te verkopen, of voor enig ander doel te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bedrijven.com.
 6. Beperking van Aansprakelijkheid
  Bedrijven.com, inclusief onze functionarissen, directeuren, werknemers en gelieerde ondernemingen, zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of exemplarische schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of de inhoud daarvan.
 7. Wijzigingen in de Voorwaarden
  Bedrijven.com behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen door een bijgewerkte versie op de website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van de website na het plaatsen van wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Door gebruik te maken van Bedrijven.com gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.